مقررات عمومی در کتابخانه های تابعه دانشگاه 


 

استفاده کنندگان موظف به رعایت موارد زیر میباشند:

- رعایت شئونات و حجاب اسلامی در کتابخانه الزامی است.

- رعایت سکوت در کتابخانه الزامی است.

- استفاده از تلفن همراه در کتابخانه اکیدًا ممنوع است.

- خوردن و اشامیدن در کتابخانه اکیدًا ممنوع است.

- مطالعه در حین قدم زدن در سالن اکیدًا ممنوع است.

- جابجایی صندلی های سالن مطالعه در محیط کتابخانه ممنوع است.

-  کتاب فقط به اعضای کتابخانه و با کارت عضویت فرد امانت داده میشود.

- فقط شخص امانت گیرنده در قبال کتابخانه مسئول می باشد و در صورت بروز هر گونه اشتباهی پاسخگو خواهند بود.

- در صورت رزرو کتاب، اولویت با رزرو کننده اول میباشد.

- در موارد خاص از قبیل امتحانات و یا کمبود تعداد نسخه، تمدید با نظر مسئول کتابخانه امکانپذیر است.

- کتب مرجع، نشریات، پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی به هیچ عنوان قابل امانت نیستند.

- برای مراجعان غیرعضو، استفاده و مطالعه در سالن کتابخانه با نظر مسئول کتابخانه بلامانع است.

- تمدید کتابهای که با تاخیر بازگردانده میشوند، امکانپذیر نیست.

- در صورت تاخیر در بازگشت و یا مفقود شدن کتاب امانتی، طبق ائین نامه امانت و استفاده از منابع کتابخانه عمل خواهد شد.

 

مقررات عمومی در کتابخانه.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب