جستجو در نرم افزار کتابخانه

(آذرخش تحت وب)

آدرس سایت       http://dlib.sbmu.ac.ir

 

 

آذرخش تحت وب  به صورت یکپارچه امکان جستجو در همه کتابخانه‌های دانشکده‌ها و مراکز  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیرا فراهم آورده است.

روش استفاده از نرم افزار:

ابتدا از طریق آدرس dlib.sbmu.ac.irوارد صفحه اصلی وب سایت کتابخانه شوید.

برای شروع جستجو بر روی ”جستجوی مدارک“ کلیک نمایید. در صحفه جستجو، همه مراکز تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نمایش داده می‌شود و  شما می‌توانید با انتخاب دانشکده طب سنتی  جستجوی خود را محدود کنید. در قسمت ”جستجو در“  با انتخاب فیلد مورد نظر که شامل همه موارد، عنوان، پدید آور و ... است کلید واژه خود را وارد می‌کنید.

در ”گزینه محدود به“ با انتخاب هر یک از  موارد:  ماده،  محل نگهداری، منابع دیجیتالی و موجودی نتایج مطلوبتری از جستجوبه دست می‌آید.

در صفحه نمایش نتایج جستجو، تعداد نتایج یافت شده نمایش داده می شود. با کلیک کردن بر روی هر رکود، به اطلاعات کتابشناسی رکورد دست پیدا می‌کنید.

حال برای دیدن اطلاعات بیشتر از کتاب مورد نظر روی گزینه ”موجودی“ کلیک کنید. در پایین صفحه وضعیت مدرک را مشخص کرده است. که آیا در قفسه موجود می‌باشد یا در امانت است.

 با توجه به شماره رده میتوانید کتاب مورد نظر خود را در قفسه و بین سایر منابع بیابید.

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب