چشم انداز


 

ما در صدد آنیم تا کتابخانه دانشکده طب سنتی شهید بهشتی طی سالهای آینده یکی از کامل ترین کتابخانه های دانشگاهی کشور در حوزه طب سنتی  باشد. در  این راستا اهداف زیر در جهت پیشبرد این چشم انداز در نظر گرفته می شود:

 

- به روزرسانی و تجهیز کتابخانه

برگزاری کارگاههای آموزشی اطلاع یابی و منابع الکترونیک برای اعضای هیات علمی و دانشجویان

پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان

ارتقای سطح کمی و کیفی منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع در حوزه طب سنتی

سازماندهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن

تدوین  آیین نامه­ های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت­­های کتابخانه

انجام آموزش های لازم جهت جستجوی اطلاعات و استفاده هر چه بهتر از منابع

کمک به تحقیق و پژوهش

 بهبود رضایت مراجعین

نیازسنجی اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به رشته های آموزشی و اهداف دانشگاه

 گردآوری متون اعم از کتب چاپی فارسی و غیر فارسی در حوزه طب سنتی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب