(اعضاء هیأت علمی گروه داروسازی سنتی)

دکتر مریم حمزه‌لو مقدم

رشته تحصیلی: فارماکوگنوزی

رتبه علمی: استاد

آدرس پست الکترونیک:

mhmoghadam@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی 

CV

دکتر سمیه اسماعیلی

رشته تحصیلی: فارماکوگنوزی

رتبه علمی: استاد

آدرس پست الکترونیک:

sesmaeili@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

cv

دکتر هما حاجی مهدی‌پور

رشته تحصیلی: فارماکوگنوزی

رتبه علمی: استاد

آدرس پست الکترونیک:

hajimehd@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

 

CV

دکتر شمیم صحرانورد

رشته تحصیلی: فارماکوگنوزی

رتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیک:

ssahranavard@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

CV

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب