فرایندهای برتر:

  1. اجرای CEC: Clinico Ethical Conferenceدر بیماری‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1395)
  1. یادگیری مبتنی بر همکاری و مباحثه (Discussion based collaborative learning)  در دروس تخصصی رشتة طب سنتی (سال 1394)
  1. ارتقاء کیفیت آزمون‌های پایان ترم رشته داروسازی سنتی 

4.ارتقاء سؤالات دو درس «اصول و مبانی گیاه درمانی» و «کنترل کیفیت (فیزیکوشیمیایی و میکروبی) داروهای سنتی» در امتحان جامع دستیاران داروسازی سنتی (سال 1389)

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب