سرپرست سلامتکده :

سلامتکده طب سنتی با محوریت نگاهداشت سلامتی، پیشگیری و درمان تخصصی بیماری های زنان، گوارش، مفاصل و اعصاب در حال انجام فعالیت آموزشی و پژوهشی می باشد.

 

هدف از تاسیس سلامتکده، آموزش به دستیاران دکترای تخصصی طب سنتی است و همزمان محلی برای انجام پایان نامه ها وطرح های تحقیقاتی است. این سلامتکده محل عینیت بخشیدن به آموزش پژوهش محور بودن است و در عین حال تلاش می شود تا خدمات طب سنتی مبتنی بر شواهد علمی در کنار مراقبت های استاندارد طب رایج به مراجعه کنندگان ارائه نماید.

این سلامتکده دارای اتاق های ویزیت مجزا، اتاق های اعمال یداوی جهت ارائه خدماتی شامل حجامت، بادکش درمانی، زالو درمانی، فصد و غمز و نیز طب سوزنی است

 

     شرح مسئولیت های سرپرست سلامتکده:

مدیریت امور داخلی سلامتکده

نظارت بر حسن عملکرد کارمندان شاغل در سلامتکده

نظارت بر روند آموزشی دستیاران در محیط درمان

پیگیری نظرات، پیشنهادات و شکایات مراجعان 

سرپرست سلامتکده طب سنتی

دکتر سجاد صادقی                                         رتبه علمیاستادیار

پست الکترونیک:
dr.sadeghi@sbmu.ac.ir
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب