مسئول روابط عمومی : فریده روئین تن

تلفن :02188773521

داخلی133

شرح وظایف 

    جمع آوری و تنظیم اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه های دانشکده به منظور برنامه ریزی فعالیتهای خبری، تبلیغاتی، انتشاراتی و آگاهی از افکار عمومی از طریق: حضور در جلسات و گردهمایی ها، ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولان، دریافت گزارش فعالیتها، طرحها و برنامه های حوزه های مختلف

     تهیه و تنظیم اخبار و اطلاعیه ها، آگهی ها و پیامهای دانشکده و انعکاس اخبار و رویدادهای مهم به روابط عمومی دانشگاه جهت انعکاس در رسانه های جمعی و اطلاع رسانی به مسئولان

     بررسی مطالب مطروحه در رسانه های گروهی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیتهای مستقیم یا غیرمستقیم دانشکده به منظور اطلاع، انعکاس و پاسخگویی در صورت لزوم

  انجام تمهیدات لازم برای مصاحبه ریاست دانشکده، اعضای هیئت علمی و کارشناسان با رسانه های جمعی از طریق روابط عمومی دانشگاه

    برنامه ریزی، مشارکت و همکاری در برگزاری سمینارها، کنفرانسها، نمایشگاهها، مراسم و مناسبتهای (ملی ـ مذهبی) در حوزه ریاست

  هماهنگی و نظارت بر انجام بازدیدهای مقامات و مسئولان از دانشکده

    تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیتهای دانشکده و ایجاد آرشیو سمعی، بصری

   مشارکت و همکاری در برپایی جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ مسئولان دانشکده با کارکنان و مردم

     جمع آوری، تهیه و ارسال کلیه اطلاعات دانشکده به روابط عمومی دانشگاه به منظور اطلاع رسانی بهنگام

  تهیه، تدوین و ارسال گزارش عملکرد (سه ماهه، شش ماهه و سالانه) مرکز به مافوق و روابط عمومی دانشگاه

 شرکت در جلسات، نشستها و شوراهای دانشکده به منظور آگاهی و اطلاع رسانی

  ارتباط مستمر و همکاری با مدیریت روابط عمومی دانشگاه برای انجام فعالیت ها و اجرای دستورالعمل های ابلاغ شده از طریق روابط عمومی دانشگاه

  انجام فعالیت های فرهنگی، تبلیغی و هنری از جمله مراسم مذهبی، جلسات سخنرانی و

   بررسی دیدگاه ها، سنجش افکار عمومی در چارچوب وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله به مسئولان دانشکده به منظور اتخاذ روشهای اجرایی مطلوب و تدوین طرحها و برنامه ها

دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات، انتقال آنها به مسئولان مربوطه و پیگیری جهت رفع مسائل مربوطه

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب