رسالت


تقویت آموزش، پژوهش و فعالیت‏‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره‌برداری از منابع علمی است.

 

اصول ارزشی رسالت

-  ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن، دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان به کار گیرند.

-  نوآوری: کتابداران دائماً بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوریها و منابع جدید اطلاعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری میپردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطلاعات و فناوری اطلاعاتی به اشتراک میگذارند.

 

رسالت‏‌های کتابخانه

1.     شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی

2.     فرآهم‌آوری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز استفادهکنندگان

3.     راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

4.     اطلاع‌رسانی در حوزههای موضوعی مربوطه

5.     کمک به پیشرفت برنامههای آموزشی و پژوهشی در رشته‎های طبسنتی و داروسازیسنتی در دانشکده

6.     کمک به ارتقای دانش تخصصی همکاران کتابخانه

7.     فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب