برنامه استراتژیک دانشکده طب سنتی


چشم‌انداز

 

دانشکده طب سنتی عزم دارد تا با گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خویش به یک راهبر ملی (National leader) و معتبر در سطح منطقه ای و بین‌المللی در طب سنتی تبدیل شود.

بیانیه رسالت

 

دانشکده طب سنتی خود را وقف آمورش و گسترش تحقیقات طب سنتی، داروسازی سنتی، فراورده های طبیعی، تاریخ و متون طب سنتی از طریق کشف، اشاعه دانش و آگاهی کرده است. مهمترین وظیفه ما ارائه روشهای پیشگیری (بهداشتی- تغذیه‌ای ) و درمانی مبتنی بر اصول طب سنتی (اصول شش گانه ضروری و نگاهداشت تندرستی) و معرفی مداخلات بالینی طب سنتی و معرفی داروهای جدید با ویژگیهایی چون اثر بخش، ایمن. عوارض سوء کمتر، مبتنی بر شواهد و هزینه مناسب می‌باشد.

ما از طریق تلاش در راه دستیابی به اهدافمان متعهد به اجرای مأموریتهای زیر می‌شویم:

 • استفاده از بروزترین روشهای آموزشی جهت تقویت متخصصان خداباور، با اخلاق و متعهد در رشته های مربوطه
 • انجام تحقیقات با استفاده از منابع طب سنتی و طب طبیعی که در گسترش سلامت انسان نقش دارند (این تحقیقات از لحاظ اخلاقی بر طبق دستورالعملهایی که به سلامت و آسایش داوطلبان توجه می کنند انجام می‌گیرد).
 • ایحاد محیطی مناسب و شفاف برای تحقیق، اکتشاف، مبادلات علمی و خردمندانه برای اعضاء هیأت علمی، محققین، کارشناسان و کارمندان دانشکده.
 • پیشگام شدن در حرکتی که به احیاء و بهسازی و ادغام طب سنتی در نظام سلامت منجرمی‌شود.
 • جلب اطمینان و تصدیق مسئولان و عموم مردم که ارائه کننده بهترین نتایج تحقیقاتی به همراه رعایت اصول علمی و اخلاقی است.

اهداف

 

1- احیاء و توسعه طب سنتی

2- پالایش و به روز آمد نمودن دانش طب سنتی

3- تشریک مساعی یا ادغام طب سنتی در نظام سلامت

4- اعتبار بخشی به فراورده های طبیعی در نظام سلامت کشور

5- معرفی اخلاق پزشکی با محوریت دین مبین اسلام

6- تعالی فرهنگ سلامت در جامعه ایرانی

بر اساس چشم‌انداز، بیانیه رسالت و اهداف، این دانشکده فعالیتهای خود را بر دو محور استوار نموده است:

الف- ایجاد فرهنگ استفاده از طب سنتی و فراورده های طبیعی به طریق منطقی (Rational use) با ارائه مقالات و چاپ کتابهای مرتبط

ب- تدوین محورهای تحقیقاتی مبتنی بر نیاز و الویت های ملی


استراتژی‌ها

 

 • ارتقاء نقش دانشکده در تدوین سیاستها و استراتژیهای ملی در زمینه طب سنتی
 • توسعه مدیریت منابع انسانی
 • توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فن‌آوری
 • نهادینه کردن بکارگیری نتایج تحقیقات در ارائه خدمات بالینی
 • حمایت از پژوهشگران ممتاز
 • جلب حمایت همه جانبه مؤسسات و نهادهای خیریه و غیردولتی ملی و جهانی
 • توسعه نظام مدیریت اطلاعات و فن‌آوری
 • استقرار نظام تخصیص منابع مبتنی بر الویت‌های دانشکده
 • توسعه ارتباطات بین المللی و کسب اعتبار از مؤسسات معتبر جهانی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب