لیست اخبار صفحه :1
کارگاه طراحی و اجرایی مطالعات مرور سیستماتیک /متا آنالیز در طب ایرانی
روابط عمومی

کارگاه طراحی و اجرایی مطالعات مرور سیستماتیک /متا آنالیز در طب ایرانی

کارگاه طراحی و اجرای مطالعات مرور سیستماتیک /متا آنالیز در طب ایرانی در تاریخ های 22،15،1مرداد1403 با تدریس آقای دکتر آرمین شیروانی از ساعت 8 الی 13 به دو صورت حضوری و مجازی در سالن دکتر مصدق دانشکده طب سنتی برگزار می گردد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب