فهیمه صفایی نژاد: کارشناس پژوهشی

 

شرح وظایف:

اجرای پروژه های تحقیقاتی

نگارش و ارائه مقاله به مجلات و همایش های معتبر داخلی و بین المللی

انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی

 شرکت در سمینارها , کنفرانس ها و مجامع علمی _ تخصصی

 شرکت در شوراهای محل خدمت یا خارج از آن به تشخیص مقام مافوق

 انجام امور محوله از طرف مسئولان مافوق

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب