بهناز کرامتیان: کارشناس ساخت دارو و آنالیز دستگاهی

 

شرح وظایف:

ساخت داروهای مورد نیاز داروخانه

همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی

آموزش نحوه کار با دستگاه ها به دانشجویان جهت انجام پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی

آنالیز نمونه های خارج مرکز

تهیه SOP ساخت داروها، کار با دستگاه ها و روشهای آنالیز

نظارت بر حسن انجام کار کاربران با دستگاه ها

نگهداری از دستگاه های بخش آنالیز دستگاهی و در صورت نیاز انجام اقدامات لازم جهت کارکرد درست دستگاه ها (هماهنگی جهت تعمیرات و تهیه پیش فاکتور قطعات مورد نیاز دستگاه ها)

انجام امور مربوط به بانک گیاهان دارویی و گیاهان مورد استفاده در ساخت داروهای داروخانه و طرح های تحقیقاتی

تهیه گزارشات مورد نیاز پیرامون کارهای انجام شده و ارسال برای مسئول مربوطه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب