علیرضا پور محمد

کارشناس فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری مستقر در دانشکده طب سنتی


 تــحـــصیـــلات: حوزوی

شماره تماس: 02188773521

شرح وظایف:

  • تبیین مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن
  • اقامة جماعت و برپائی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی
  • اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینة علوم و معارف اسلامی
  • حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمائی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگوئی به مسائل شرعی
  • هدایت تشکلها و نهادها و حرکتهای اسلامی دانشجوئی و دانشگاهی و تقویت فعالیتهای اسلامی در دانشکده
  • مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشکده و علل ضعفها و نارسائیها برای دستیابی به راه‌حلهای مناسب
  • بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامة نماز در دانشکده
  • همکاری با نهادها و مراکز حوزه‌ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب