داروخانه فرآورده های طبیعی

داروخانة فراورده های طبیعی، گیاهان دارویی و نیز فراورده های گیاهی مورد نظر پزشکان متخصص طب سنتی سلامتکدة دانشکده را تهیه و بر اساس تجویز ایشان به بیماران عرضه می دارد. این داروها پیش از ورود به داروخانه طی آزمونهای کنترل کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تأیید کیفیت در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرند.

داروخانة فراورده های طبیعی در مجاورت سلامتکدة طب سنتی واقع شده است تا بدین وسیله مراجعه کنندگان در کمترین زمان ممکن از خدمات سلامتکده و داروخانه بهره مند شوند.

مسئول داروخانه فرآورده های طبیعی:  دکتر شمیم صحرانورد

تکنسین‌های داروخانه: خانم‌ بهمنی و خانم تاجبخش

 تلفن تماس: 88795153 و 5-88773521 (داخلی 123)

 

داروخانه فرآورده‌های طبیعی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب