بخش عرضه دارو:

در بخش عرضه دارو، انواع داروهای سنتی به شرح ذیل به بیماران عرضه می گردند:

  • مفردات گیاهی
  • عرقیات
  • فرمولاسیونهای گیاهی تهیه شده در بخش ساخت دارو
  • فرمولاسیونهای گیاهی ساخت کارخانجات داروسازی گیاهی

ارائه دارو به بیماران توسط دستیاران داروسازی سنتی صورت می گیرد.

تکنسین داروخانه: خانم بهارک بهمنی

تلفن: 25-88773521 داخلی 123

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب