اهداف واحد


اهداف کلی

الف) پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران، استادان، دانشجویان و سایر کاربران.

ب) به کارگیری شیوه‌‏های نوین کتابداری و اطلاع‌رسانی و تکنولوژیهای پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.

 

اهداف ویژه

  1. مجموعهسازی، فراهم‌‏آوری، ذخیره‏‌سازی، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی دانشکده

  2. تبیین جایگاه ارزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

  3. آموزش کتابداران و جامعه مخاطبان

  4. انجام پژوهش در حوزه‌های مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب