عملیات عمرانی دانشکده

احداث سالن ورزشی

 نصب سیستم اعلان و اطفا حریق

نصب شستی چراغدار

نصب سیستم آب آتش نشانی

خاموش کننده های دستی

تعمیرات سلامتکده

رنگ امیزی کل ساختمان

نصب درب ضد حریق سلامتکده

نصب تابلو

تفکیک زباله های خشک

تفکیک پسماند های عفونی

انتقال فاضلاب دانشکده به اگوی شهری

 

                          

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب