شنبه ٢٢ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 
(اعضاء هیأت علمی گروه اخلاق پزشکی)

آقای دکتر محمود عباسی

رشته تحصیلی: حقوق پزشکی

رتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیک:

mahmoud.abbasi@sbmu.ac.ir

آقای دکتر مهرزاد کیانی

رشته تحصیلی: پزشکی قانونی

رتبه علمی: استاد

آدرس پست الکترونیک:

m.kiani@sbmu.ac.ir

CV

Scopus

CV

Scopus

Google Scholar

خانم دکتر شبنم بزمی

رشته تحصیلی: پزشکی قانونی

رتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیک:

sh_bazmi@sbmu.ac.ir

خانم دکتر لیلا افشار

رشته تحصیلی: اخلاق پزشکی

رتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیک:

leilaafshar@sbmu.ac.ir

CV

Scopus

Google Scholar

CV

Scopus

خانم دکتر فرزانه غفاری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عرب

رتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیک:

f_ghaffari@sbmu.ac.ir

آقای دکتر سیدعلی اِنجو

رشته تحصیلی: اخلاق پزشکی

رتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیک:

 

CV

Scopus

CV

Scopus

 
دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر- روبروی توانیر- کوی شمس

تلفن : 88773521 - 021
پست الکترونیک : sitm@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.