يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
 
 

برنامه ژورنال کلاب گروه‌های طب سنتی، داروسازی سنتی و اخلاق پزشکی در شش ماه اول سال 1393

روز دوشنبه- ساعت 13:30 تا 15

ردیف سخنران تاریخ ارائه گروه‌ آموزشی محل برگزاری عنوان
1 خانم دکتر قورچیان 1393/02/01 طب سنتی سالن کنفرانس  

دانلود فایل PDF

2 خانم دکتر غفاری 1393/02/29 داروسازی سنتی سالن کنفرانس
Plants used to treat “tabe rebá” (malaria like fever) in
Iranian Traditional Medicine

دانلود فایل PDF

3 خانم دکتر حیدری 1393/03/12 طب سنتی سالن کنفرانس  

دانلود فایل PDF

4 خانم دکتر مهدوی 1393/03/26 طب سنتی سالن کنفرانس

Herbal medicinal oils in traditional Persian medicine

دانلود فایل PDF

5 خانم دکتر حداد 1393/05/20 داروسازی سنتی سالن کنفرانس
Improved glycemic control, pancreas protective
and hepatoprotective effect by traditional
poly-herbal formulation “Qurs Tabasheer” in
streptozotocin induced diabetic rats

دانلود فایل PDF

6 آقای دکتر فلاح 1393/06/03 طب سنتی کلاس فارابی
The Efficacy of Licorice Root Extract in
Decreasing Transaminase Activities in
Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Clinical Trial

دانلود فایل PDF

7 خانم دکتر معین 1393/06/17 داروسازی سنتی سالن کنفرانس Standardization of the finished product: Habbe Irqun Nisa - A Unani anti- inflammatory formulation

دانلود فایل PDF

8 آقای دکتر صادقی 1393/06/31 طب سنتی سالن کنفرانس

The Efficacy of Licorice Root Extract in Decreasing Transaminase Activities in Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Clinical Trial

دانلود فایل PDF

9 آقای دکتر خلج زاده 1393/07/06 اخلاق پزشکی مرکز کامپیوتر  

دانلود فایل PDF

10 آقای دکتر رضایی 1393/07/07 اخلاق پزشکی مرکز کامپیوتر  

دانلود فایل PDF

11 خانم دکتر دهداری 1393/07/14 داروسازی سنتی سالن کنفرانس  

دانلود فایل PDF

12 آقای دکتر فدوی 1393/07/14 اخلاق پزشکی مرکز کامپیوتر  

دانلود فایل PDF

13 آقای دکتر بیرودیان 1393/07/20 اخلاق پزشکی مرکز کامپیوتر  

دانلود فایل PDF

14 آقای دکتر اسدی 1393/07/27 اخلاق پزشکی مرکز کامپیوتر  

دانلود فایل PDF

15 خانم دکتر فروزنده 1393/07/28 اخلاق پزشکی مرکز کامپیوتر  

دانلود فایل PDF

 

 
دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر- روبروی توانیر- کوی شمس

تلفن : 88773521 - 021
پست الکترونیک : sitm@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.