پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت پشتیبانی 
 
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده، مسئول نظارت بر اجرای کلیۀ امور حقوقی، قراردادها، امورساختمانی، تأسیساتی، خدماتی، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیازو برقراری نظام امور اداری مطلوب و اجرای دقیق ضوابط و مقررات اداری و مالی دانشگاه می­‌باشد. این معاونت متشکل از واحد امور مالی، امور اداری و رفاه و امور اجتماعی و اداره تدارکات می‌باشد.

شرح وظایف:

 • همکاری با رئيس دانشکده در اجرای هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهای ستادی 
 • رسيدگی به هدف های اجرايی دانشکده و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف
 • ايجاد هماهنگی بين فعاليت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر انجام وظايف پشتيبانی و توزيع سريع و صحيح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بين واحدهای دانشکده با توجه به حجم و ميزان حساسيت و ساير عوامل کار آنها
 • نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمين نياز نيروی انسانی دانشکده در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل
 • اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشکده در چهارچوب قوانين و مقررات جاری
 • استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن
 • اداره امور رفاهی کارکنان دانشکده و ايجاد امکانات لازم در آن مورد
 • همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظيم بودجه و برنامه های اداری و مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشکده و مراقبت در اجرای صحيح قوانين و مقررات مالی
 • نظارت بر تدارکات و تأمين به موقع لوازم، وسائل و تجهيزات واحدهای مختلف دانشکده
 • نظارت بر انجام کليه امور خدمات عمومی، فنی و تأسيساتی و تعميراتی، تزئينی و بهداشتی محيط دانشکده

رئیس امور عمومی

سرکار خانم نرگس متقی

پست الکترونیک:
mottaghi@sbmu.ac.ir
 • ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمينه وظايف مربوطه به مقامات و مراجع ذيربط
 • شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور
 
دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر- روبروی توانیر- کوی شمس

تلفن : 88773521 - 021
پست الکترونیک : sitm@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.