پنج شنبه ١٤ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
 
 
  • بخش آنالیز دستگاهی: 

محققین این بخش با استفاده از روشهای مختلف کروماتوگرافی و نیز استفاده از دستگاه‌های اسپکتروفتومتر UV، GC، HPLC و HPTLC، شناسایی، تعیین مقدار و خالص سازی مواد مؤثره گیاهان دارویی را انجام می دهند.

 
دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر- روبروی توانیر- کوی شمس

تلفن : 88773521 - 021
پست الکترونیک : sitm@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.