پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦ - 
1 2 3
 
صفحه اصلي > کتابخانه > درباره کتابخانه > کارکنان کتابخانه > مشخصات و شرح وظایف کارکنان کتابخانه 
 
 
رقیه کاظمی اشلقی

سمت: کتابدار

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

فارغ التحصیل: دانشگاه الزهرا 

پست الکترونیک: library.tm@sbmu.ac.ir


دورههای گذرانده شده
 • فن آوري اطلاعات مقدماتی و پیشرفته((ICDL

 • پایگاههای اطلاعاتی لاتین نظیر:Web of knowledge, Ebsco, ProQuest, Pubmed, Mdconsult, Springer, Willy, Ovid,

  Science Direct, Nursing Consult

 • پایگاههای اطلاعاتی فارسی نظیر: Magiran ,Iran Doc


شرح وظایف و فعالیتها
 1. سفارش منابع (کتاب، مجلات)
 • ارائه منابع مورد نیاز اعضای هیاًت علمی و دانشجویان
 • گردآوری و حفظ مجموعهای غنی از منابع اطلاعاتی علمی، تخصصی و مرجع در حوزه فعالیتهای دانشکده
 • نظارت بر پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده
 • برقراری و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و کارگزاران

 

 1.  سازماندهی (فهرستنویسی) کلیه منابع موجود
 • انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی، کلیه مراحل آماده سازی کتاب از مهمور نمودن صفحات کتب تا الصاق لیبل
 • ثبت و ضبط صحیح اطلاعات ادواریهای دریافت شده در نرم افزار و بایگانیهای آنها
 • سازماندهی کتب و فهرستنویسی منابع در نرم افزار مدیریت منابع کتابخانه
 • روزآمدسازی اطلاعات نرم افزار کتابخانه
 • قرار دادن کتب تازه به ترتیب رده در قفسه مربوطه

 

 1.  سرویسدهی، راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع
 • پذیرش عضو و ورود اطلاعات اعضاء
 • جستجوی منابع اعم از کتاب، نشریات، پایاننامههای مورد نیاز، پاسخگویی به درخواست مراجعان مجلات و تحویل مجلات جهت مطالعه در سالن، تنظیم منابع در قفسه و آرشیو، پاسخگویی به سوالات مرجع تلفنی
 • راهنمای مراجعان برای استفاده از مخزن
 • جستجوی مقالات علمی مورد نیاز اساتید از بانکهای اطلاعاتی خریداری شده
 • تحویل انتقال منابع اعم از کتاب، CD، مجلات، پایان نامه و ...  برگشتی و فایل آنها
 • تمدید و رزرو کتب درخواستی

 

 1.  برنامه ریزی جهت امور مربوط به نمایشگاههای سالانه
 • گردآوری عنوانهای مورد نیاز قبل از زمان نمایشگاه براساس درخواست اساتید و دانشجویان
 • بررسی و کنترل از نظر تاریخ و تکراری نبودن
 • انتخاب، تهيه و سفارش كتاب از كاتالوگهاي ناشران  و جستجو در پايگاههاي كتاب و تهيه ليست از كتب انتخابي جهت خريد از نمايشگاهها
 • تنظیم فهرست نهایی براساس سقف مجاز خرید برای کتابخانه
 • خرید و سفارش کتاب و هماهنگی با ناشران و شرکت در نمایشگاه-های کتاب جهت خرید منابع مورد نیاز
 • انجام کلیه مراحل مربوط به واحد کارپردازی و انبارداری (کنترل و کپی فاکتورها، تهیه صورتجلسه سفارش کتب)

 

 1.  امور داخلی کتابخانه
 • ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعهکنندگان
 • حفظ نظم مخزن کتابخانه و حفاظت از منابع
 • پیگیری ارسال کتب جهت صحافی و تحویل آن
 • امور مربوطه به کپی

  

 1.  تهیه انواع گزارشات
 • تهیه گزارشها و آمارهای دقیق از موارد درخواستی
 • آمارگیری و گزارش از سیستم امانت 
 • استخراج لیست تاخیری و پیگیری به منظور عودت منابع
 • گزارش سهمیه کپی دستیاران به مراجع مربوطه

 

 1.  سایر فعالیتها:
 • انجام پروژههای مربوط به کتابخانه نظیر اسکن، pdf  کردن
 • تهیه فایل آموزشی برای استفاده کنندگان از بانکهای اطلاعاتی
 
دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر- روبروی توانیر- کوی شمس

تلفن : 88773521 - 021
پست الکترونیک : sitm@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.