پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦ - 
1 2 3
 
صفحه اصلي > کتابخانه > درباره کتابخانه > کارکنان کتابخانه > مشخصات و شرح وظایف کارکنان کتابخانه 
 
 
فاطمه عزی

سمت: مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

فارغ التحصیل: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پست الکترونیک: library.tm@sbmu.ac.ir


دورههای گذرانده شده
 • فن آوري اطلاعات مقدماتی و پیشرفته ((ICDL
 • منابع کتابخانه دیجیتال INLM
 • راهكارهاي استفاده از منابع تخصصي علوم پزشكي و بانكهاي اطلاعاتي
 • نشريات الكترونيكي
 • آشنایی نظری و عملی با نمایهسازی، با تاکید بر نمایهسازی کتاب و صفحات وب
 • گوگل شناسی
 • نرم افزار End note
 • پایگاههای اطلاعاتی لاتین نظیر:,Pubmed ,Science Direct, Ovid,Scopus,Nursing Consult, MdconsultProQuest, Ebsco, Web of knowledge, Thime, Emerald, Up to date, Springer, Willy & Blackwell
 • پایگاه‎های اطلاعاتی فارسی نظیر: Magiran, Iran medex, Sid, Nama Matn, Iran Doc

شرح وظایف و فعالیتها

1. سفارش منابع (کتاب، مجلات)

 • ارائه منابع مورد نیاز اعضای هیاًت علمی و دانشجویان
 • گردآوری و حفظ مجموعهای غنی از منابع اطلاعاتی علمی، تخصصی و مرجع در حوزه فعالیتهای دانشکده
 • نظارت بر پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده
 • برقراری و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و کارگزاران

 

2. سیاستگذاری و برنامهریزی برای سازماندهی (فهرستنویسی،نمایه سازی و یا چکیدهنویسی) کلیه منابع موجود

 • انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی، کلیه مراحل آماده سازی کتاب از مهمور نمودن صفحات کتب تا الصاق لیبل
 • ثبت و ضبط صحیح اطلاعات ادواریهای دریافت شده در نرم افزار و بایگانیهای آنها
 • سازماندهی کتب و فهرستنویسی منابع در نرم افزار مدیریت منابع کتابخانه
 • روزآمدسازی اطلاعات نرم افزار کتابخانه
 • قرار دادن کتب تازه به ترتیب رده در قفسه مربوطه

 

3. سرویسدهی، راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع

 • پذیرش عضو و ورود اطلاعات اعضاء
 • جستجوی منابع اعم از کتاب، نشریات، پایاننامههای مورد نیاز، پاسخگویی به درخواست مراجعان مجلات و تحویل مجلات جهت مطالعه در سالن، تنظیم منابع در قفسه و آرشیو، پاسخگویی به سوالات مرجع تلفنی، راهنمایی مراجعهکننده به سایر کتابخانهها درصورت نبودن منبع مورد نیاز
 • راهنمای مراجعان برای استفاده از مخزن و استفاده از نرم افزارهای کاربردی 
 • جستجوی مقالات علمی مورد نیاز اساتید از بانکهای اطلاعاتی خریداری شده
 • تحویل انتقال منابع اعم از کتاب، CD، مجلات، پایان نامه و ...  برگشتی و فایل آنها
 • تمدید و رزرو کتب درخواستی

 

4. برنامه ریزی جهت امور مربوط به نمایشگاه‎های سالانه

 • گردآوری عنوانهای مورد نیاز قبل از زمان نمایشگاه براساس درخواست اساتید و دانشجویان
 • بررسی و کنترل از نظر تاریخ و تکراری نبودن
 • انتخاب، تهيه و سفارش كتاب از كاتالوگهاي ناشران  و جستجو در پايگاههاي كتاب و تهيه ليست از كتب انتخابي جهت خريد از نمايشگاهها
 • تهیه فهرستی از مشخصات کتاب و برآورد هزینه
 • تنظیم فهرست نهایی براساس سقف مجاز خرید برای کتابخانه
 • خرید و سفارش کتاب و هماهنگی با ناشران و شرکت در نمایشگاه-های کتاب جهت خرید منابع مورد نیاز
 • انجام کلیه مراحل مربوط به واحد کارپردازی و انبارداری (کنترل و کپی فاکتورها، تهیه صورتجلسه سفارش کتب)

 

5. امور مربوط به پایان نامه

 • تدوین نحوه تنظیم پایان نامه
 • تهیه فرم های مربوطه
 • بررسی کلیه آییننامهها و دستورالعملهای نگارشی پایاننامههای دانشجویان قبل از صحافی
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب دستیاران و صدور گواهي عدم بدهي
 • ارسال پایان نامه به کتابخانه مرکزی دانشگاه و کتابخانه ملی

 

6. برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر امور داخلی کتابخانه

 • ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعهکنندگان
 • مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه در حد امکان با توجه به شرایط موجود
 • اعلام نیازهای سالن مخزن به مسئول بخش
 • حفظ نظم مخزن کتابخانه و حفاظت از منابع
 • کنترل و مراقبت از رایانهها و نرم افزارهای مربطه و ... پیگیری معایب سیستمها و کلیه نیازهای بخش 
 • پیگیری ارسال کتب جهت صحافی و تحویل آن
 • امور مربوطه به کپی

 

7. اطلاع رسانی

 • ارسال معرفی خلاصه‎ای از کتب تحت عنوان "کتاب هفته" به اساتید و دانشجویان
 • ارسال اخبار مربوط به کتابخانه و پایگاههای اطلاعاتی به اساتید و دانشجویان
 • ارسال لیست تازههای کتابخانه به اساتید و دانشجویان
 • تهیه مطالب جهت اطلاع رسانی روی برد کتابخانه

 

8. تهیه انواع گزارشات

 • تهیه گزارشها و آمارهای دقیق از موارد درخواستی
 • آمارگیری و گزارش از سیستم امانت 
 • استخراج لیست تاخیری و پیگیری به منظور عودت منابع
 • تهیه گزارشات و مطالب مربوط به سایت کتابخانه
 • گزارش سهمیه کپی دستیاران به مراجع مربوطه
 • تهیه گزارش شلفخوانی سالانه

 

9. امور مربوط به اینترانت و سایت کتابخانه

 • جمع آوری کتب الکترونیک
 • طراحی وب سایت اینترانت (کتابخانه دیجیتال)

 

10. سایر فعالیتها:

 • انجام پروژه‎های مربوط به کتابخانه نظیر اسکن، pdf  کردن وتهیه بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز مجموعه
 • تهیه بانک اکسس و ورود اطلاعات مشخصات ضروری مجلات مرتبط (جهت ارسال مقالات اساتید و دانشجویان)
 • تهیه فایل آموزشی برای استفاده کنندگان از بانکهای اطلاعاتی
 
دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر- روبروی توانیر- کوی شمس

تلفن : 88773521 - 021
پست الکترونیک : sitm@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.