تاریخچه

سلامتکده طب سنتی با محوریت نگاهداشت سلامتی، پیشگیری و درمان تخصصی بیماری های زنان، گوارش، مفاصل و اعصاب در حال انجام فعالیت آموزشی و پژوهشی می باشد. هدف از تاسیس سلامتکده آموزش دستیاران طب سنتی بوده وهمزمان باآموزش محلی برای انجام پایان نامه ها وطرح های تحقیقاتی می باشد. این سلامتکده محل عینیت بخشیدن به آموزشِ پژوهش محور بودن می باشد و در عین حال تلاش میکند تا خدمت طب سنتی را  مبتنی بر شواهد و مدارک به مراجعه کنندگان ارائه نماید.

 

مسئول سلامتکده طب سنتی

دکتر مینا موحد

رتبه علمیاستادیار

پست الکترونیک:
minamovahhed@sbmu.ac.ir